Thực hiện công văn số567 /LĐLĐ ngày 7/6/2021, của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gò Công Tây, V/v triển khai ...